Vysoce odolné proti agresivním chemikáliím, extrémnímu mechanickému a tepelnému namáhání.

Je však nezbytně nutné zvolit vhodnou technologii i materiál tak, aby splňovaly podmínky kompatibility se stávajícími materiály. Zdokonalené injektážní strategie a progresivní nové hmoty usnadní vlastní sanaci při zohlednění nárůstu kvality a jeví se jako vhodný trend v sanačních technologiích. Pojednání o dalších metodách injektáží bude předmětem dalšího příspěvku. Lze použít pro dodatečné zpevnění konstrukce